Số 25A, Đường 2, Phù Lỗ, Sóc Sơn, Hà Nội Tìm kiếm

KHO TÀI LIỆU HỌC TẬP

TỔNG HỢP MẪU CÂU N5 PHẦN I

27/11/2019
1 bình luận

      TỔNG HỢP MẪU CÂU N5 PHẦN I
Mẫu số 1:  N1 は(wa) N2 です。     
Nghĩa:        N1 là N2 (Câu khẳng định danh...

Xem thêm
Hotline: 0944269922