Số 25A, Đường 2, Phù Lỗ, Sóc Sơn, Hà Nội Tìm kiếm

Mẫu số 15:   という意味です。

21/12/2019

Mẫu số 15:   X は Y という意味(いみ)です。   X có nghĩa là Y 
Cách dùng: Dùng diễn tả ý nghĩa, định nghĩa một vật hay câu từ nào đó có nghĩa như thế nào.

例:・「禁煙(きんえん)」は 「タバコを 吸ってはいけません」という意味です。
     “KIN EN”có nghĩa là không được hút thuốc lá.

  ・「Cảm ơn」は 「ありがとう」という意味です。
             「Cảm ơn」 có ý nghĩa là “arigatou”

Chú ý: Mẫu câu hỏi cho mẫu câu này có 2 cách:
-    X は どういう意味ですか。 X có nghĩa như thế nào?
-    X は 何という意味ですか。 X có nghĩa là gì?

例:・A:あの漢字は どういう意味ですか。 Chữ hán kia có nghĩa như thế nào?
   B:使うな という意味です。                 Có nghĩa là cấm sử dụng.

  ・A:このマークは 何という意味ですか。              Dấu hiệu này có ý nghĩa là gì?
   B:「水で洗ってはいけません」という意味です。  Có ý nghĩa là không được giặt bằng nước.

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:
Hotline: 0944269922