Số 25A, Đường 2, Phù Lỗ, Sóc Sơn, Hà Nội Tìm kiếm

Mẫu số 17:    ~とおりに V2ます。

21/12/2019

Mẫu số 17:    ~とおりに V2ます。 Làm V theo như …..

              Vる・た
              Nの    +   通(とお)りに、V2ます。 
     

Cách dùng: Dùng để diễn đạt ý nói làm gì đó (V2) theo như hoặc giống y như những gì mà mình nghe thấy, nhìn thấy, đọc được ....(V1) hoặc theo như hướng dẫn trong 1 cuốn sách, 1 sự chỉ dẫn nào đó… (N)  

例:・ 私が やったとおりに、やってください. 
             Hãy làm theo như tôi đã làm.

 ・この料理(りょうり)は 私が今から、説明(せつめい)しながら作るとおりに、作りましょう。
      Món ăn này thì cùng chế biến theo như tôi sẽ vừa giải thích vừa chế biến sau đây.

 ・線(せん)の通りに、この紙を 折ってください。
             Hãy gập tờ giấy này theo dòng kẻ.

 ・説明書(せつめいしょ)の通りに、組み立(くみた)てました。
  Tôi đã lắp ghép theo sách hướng dẫn này.

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:
Hotline: 0944269922