Số 25A, Đường 2, Phù Lỗ, Sóc Sơn, Hà Nội Tìm kiếm

Mẫu số 19:      Càng .... càng...

21/12/2019

Mẫu số 19:      Càng .... càng...

               Vば       Vる                        
               A い (bỏ い+ければ)   +        Aい           + ほど、………               
      Aな (bỏ な+なら)    Aな

Cách dùng: Dùng diễn tả mức độ tăng dần của tính chất, hành động nào đó thì sẽ làm sao đó.
Cách chia thể điều kiện, tham khảo bài viết cách chia thể điều kiện.

例:・この映画(えいが)は 見れば見るほど、面白(おもしろ)いです。
             Bộ phim này càng xem càng thú vị.

 ・この会社は 長い時間 働けば働くほど、給料(きゅうりょう)が 高くなります。
            Công ty này càng làm việc thời gian thì lương càng cao.

 ・物価(ぶっか)は 高ければ高いほど、生活(せいかつ)が 大変(たいへん)です。
            Vật giá càng cao thì cuộc sống càng vất vả.

 ・テストは 簡単(かんたん)なら簡単なほど いいです。
           Bài kiểm tra càng đơn giản thì càng tốt.

binh-luan

SenStoorb

03/06/2022

Wpyyui https://newfasttadalafil.com/ - where to buy cialis online safely Ygovfa Treat the H. Cialis Btyamw cialis under the tongue https://newfasttadalafil.com/ - Cialis Viagra Bestellen Empfehlung

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:
Hotline: 0944269922