Số 25A, Đường 2, Phù Lỗ, Sóc Sơn, Hà Nội Tìm kiếm

Mẫu số 26:   Vる・ない・た/Aい/Aな(bỏ な)/N +か、....

21/12/2019

Mẫu số 26:   Vる・ない・た/Aい/Aな(bỏ な)/N +か、....
Cách dùng: Sử dụng lồng một câu có từ nghi vấn vào trong câu văn thông thường.

例:・A: 社長()は どこにいますか。
                    Giám đốc thì đang ở đâu vậy?
   B: 分()かりません。
                    Tôi không biết.

Có thể rút gọn ý kiến của đoạn hội thoại như sau:
 =>    社長()はどこにいるか、分()かりません。
         Tôi không biết giám đốc đang ở đâu

例:・本田さんに 明日(あした)の会議(かいぎ)は 何時から 始(はじ)まるか、聞(き)いてください。
           Hãy hỏi anh Honda là cuộc họp ngày mai thì bắt đầu lúc mấy giờ.

  ・ゆうべ、お酒(さけ)を 何杯(なんばい) 飲(の)んだか、覚(おぼ)えていません。
          Tôi không nhớ là tối qua đã uống bao nhiêu chén rượu nữa.

  ・あの人はどんな人か、知(し)りません。
            Tôi không biết người kia là người như thế nào cả.

- So sánh với mẫu câu: なに、だれ、どこ、いつ + か....
(1)    : お腹(なか)が    すいたから、何か 食(た)べたいです。
            Vì đang đói nên tôi muốn ăn cái gì đó.

Và:  箱(はこ)の中は   何か、知(し)りません。
       Tôi không biết trong cái hộp là cái gì.

(2)    : 私は いつか 日本へ行きたいです。
        Vào 1 lúc nào đó tôi muốn đi Nhật Bản.

Và:    ナムさんが日本に行く日(ひ)は いつか、分(わ)かりません。
         Ngày bạn Nam đi Nhật Bản tôi không biết là khi nào.

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:
Hotline: 0944269922