Số 25A, Đường 2, Phù Lỗ, Sóc Sơn, Hà Nội Tìm kiếm

Mẫu số 32: Vていただけませんか。

21/12/2019

Mẫu số 32: Vていただけませんか。 Yêu cầu ai đó làm gì cho mình được không?
Cách dùng: Dùng trong trường hợp nhờ vả ai đó một cách lịch sự với những người có địa vị, tuổi tác cao hơn.

例:・すみませんが、駅(えき)までの道(みち)を 教(おし)えていただけませんか。
   Xin lỗi, làm ơn chỉ giúp tôi đường tới nhà ga với ?

  ・お手数(てかず)ですが、来週(らいしゅう)の月曜日(げつようび)までに データを送(おく)っていただけませんか。
           Tuy bận rôn nhưng hãy gửi giúp tôi dữ liệu trước thứ 2 tuần sau được không?

  ・まだ 分(わ)からないんですが、もう一度 説明(せつめい)していただけませんか。
             Vì tôi chưa hiểu lắm nên hãy giải thích giúp tôi một lần nữa được không?

Chú ý: - Không dùng Vていただきませんか。
            -  Các mẫu câu nhờ vả theo mức độ lịch sự tăng dần.
                + Vてくれ。 
                + Vて
                + Vてください
                + Vてくださいませんか。
                + Vていただけませんか。

binh-luan

cisuche

01/04/2022

Quick Hit Pathophysiology of the effects of HtN on the heart Increased systemic vas cular resistance after load concentric LVH decreased LV function. https://oscialipop.com - Cialis Online Pharmacy Europ No Prescription Cvafju Mhfavf Cialis https://oscialipop.com - Cialis buy cialis with paypal Auxboc

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:
Hotline: 0944269922