Số 25A, Đường 2, Phù Lỗ, Sóc Sơn, Hà Nội Tìm kiếm

Mẫu số 37:   ~すぎます。

21/12/2019

Mẫu số 37:   ~ すぎます。  .....Quá
Cách dùng: Dùng để diễn đạt ý vượt quá mức độ của động tác, tác dụng, trạng thái, tình trạng. Thường được dùng trong những trường hợp có ý xấu, ngoài mong đợi.

    V(bỏ ます)
    Aい(bỏい)             + すぎます。  
    Aな(bỏ な)                                 

例:・昨日(きのう)の晩(ばん) お酒(さけ)を飲(の)みすぎましたから、今日(きょう)は会社(かいしゃ)を休(やす)みました。
  Vì tối qua uống quá nhiều rượu nên hôm nay đã nghỉ làm.

 ・この靴(くつ)は 小さすぎますから、もっと大きいのを 取(と)り替(か)えたいです。
          Đôi giày này vì quá nhỏ, nên tôi muốn đổi lấy đôi to hơn.

 ・この本は 複雑(ふくざつ)すぎますね。
           Cuốn sách này quá phức tạp nhỉ.


Chú ý:「すぎます」là động từ nhóm II.
例:・このあたりは 交通(こうつう)が不便(ふべん)すぎて、来月(らいげつ) 引っ越(ひっこ)しするつもりです。
           Ở vùng này vì giao thông quá bất tiện nên tháng sau tôi có dự định chuyển nhà.

 ・甘(あま)いものは いくら好(す)きでも、食(た)べすぎると、太(ふと)くなりますよ。
          Cho dù có thích đồ ngọt đến đâu đi nữa thì nếu ăn quá nhiều sẽ béo lên đấy.
 

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:
Hotline: 0944269922