Số 25A, Đường 2, Phù Lỗ, Sóc Sơn, Hà Nội Tìm kiếm

Tiếng Nhật N4

Mẫu số 1: .... んです。

23/12/2019
0 bình luận

Mẫu số 1: Vる/Vない/Vた /Aい/ Aな / N~な         ✛ んです。
Cách sử dụng

 1.  Câu xác nhận lại thông tin xem...

Xem thêm

Mẫu số 46:    ~ようです。

21/12/2019
0 bình luận

Mẫu số 46:    ~ようです。  Dường như là/ hình như là ......
Cách dùng: Dùng để thể hiện sự phán đoán, suy đoán theo trực giác...

Xem thêm
Hotline: 0944269922