Số 25A, Đường 2, Phù Lỗ, Sóc Sơn, Hà Nội Tìm kiếm

Tiếng Nhật N4

Mẫu số 42:   ~ところです。

21/12/2019
2 bình luận

Mẫu số 42:   ~ところです。 Diễn tả hành động nào đó chuẩn bị, đang, hay vừa kết thúc.

1.          Vる   +   ところです。 Chuẩn...

Xem thêm

Mẫu số 41:    ~ のに、...

21/12/2019
0 bình luận

Mẫu số 41:    ~ のに、...         ~ Thế mà, vậy mà.... (Diễn tả nghịch lý)
Cách dùng: Dùng diễn đạt việc khi không...

Xem thêm

Mẫu số 40:    ~ 場合は...

21/12/2019
1 bình luận

Mẫu số 40:    ~ 場合(ばあい)は、...      Trường hợp ~ thì ....  (Câu diễn tả giả định)  
Cách dùng: Dùng diễn đạt ý giả định...

Xem thêm
Hotline: 0944269922