Số 25A, Đường 2, Phù Lỗ, Sóc Sơn, Hà Nội Tìm kiếm

Tiếng Nhật N4

Mẫu số 33: ~ために、...

21/12/2019
1 bình luận

Mẫu số 33: ~ために、.....              Để ..... thì .....
Cách dùng: Dùng thể hiện mục đích, mệnh đề trước ために...

Xem thêm

Mẫu số 31: Vてやります。

21/12/2019
2 bình luận

Mẫu số 31: Nをやります。    Vてやります。  Bản thân làm gì cho ai đó
Cách dùng: Được dùng thay cho あげます trong trường hợp người được nhận...

Xem thêm

Mẫu số 29: Vていただきます。

21/12/2019
1 bình luận

Mẫu số 29: をいただきます。Vていただきます。
Cách dùng: Nhận được gì đó từ ai, được ai đó làm cho V. Dùng trong ngữ cảnh trang trọng, lịch...

Xem thêm

Mẫu số 28:  Vてみます。

21/12/2019
0 bình luận

Mẫu số 28:  Vてみます。 Làm thử V
Cách dùng: Dùng diễn tả bản thân hay ai đó muốn làm thử việc gì đó để xem kết...

Xem thêm
Hotline: 0944269922